Realių variantų pavyzdžiai


Formos, padarytos iš dviskiemenių veiksmažodžių pamatinių formų, atitraukiančių kirtį į priešdėlius išskyrus per-kirčiuojamos tvirtagališkai galiniame skiemenyje, pvz.

demo sąskaita kas yra

Formos, padarytos iš dviskiemenių veiksmažodžių pamatinių formų, neatitraukiančių kirčio į priešdėlį, gali būti kirčiuojamos dvejopai — galiniame skiemenyje tvirtagališkai arba šaknyje išlaikant pamatinės formos priegaidępvz. Formos, padarytos iš daugiaskiemenių veiksmažodžių išskyrus turinčius kirčiuotas priesagas -ẽna, -ìja, -ìnaišlaiko pamatinės formos kamieno kirtį ir priegaidę, pvz.

realios galimybės tai

Formos, padarytos realių variantų pavyzdžiai daugiaskiemenių veiksmažodžių su kirčiuotomis priesagomis -ẽna, -ìja, -ìna, gali būti kirčiuojamos dvejopai — priesagoje išlaikant pamatinės formos realių variantų pavyzdžiai kirtį ir priegaidę arba galiniame skiemenyje tvirtagališkai, pvz.

Sangrąžinės nepriešdėlinės formos išlaiko pamatinės veiksmažodžio formos kamieno kirtį ir priegaidę, pvz.

realių variantų pavyzdžiai

Priešdėlinės formos išskyrus su priešdėliu pér- kirčiuojamos taip pat kaip nepriešdėlinės pasitaikantis sangrąžos formantas visų priešdėlinių formų kirčiavimui įtakos neturipvz. Formos su priešdėliu pér- visada kirčiuojamos priešdėlyje tvirtapradiškai, pvz.

ką daryti užsidirbant pinigų geriausios prekybos sistemos prekybai