Emitento pasirinkimo formos


eurų variantas nuo 1 eurų

Bylos 20 straipsnis. Informacijos pateikimas emitento išleistų vertybinių popierių savininkams 1. Emitentas privalo užtikrinti, kad visi jo išleistų lygiaverčių vertybinių popierių savininkai būtų vienodai traktuojami atsižvelgiant į visas teises, kurias suteikia šie vertybiniai popieriai.

emitento pasirinkimo formos geriausias būdas užsidirbti pinigų dvejetainiuose kompiuteriuose

Emitentas privalo užtikrinti, kad jo išleistų vertybinių popierių savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikiančios jiems galimybę naudotis savo teisėmis.

Vertybinių popierių savininkams neturi būti draudžiama naudotis savo teisėmis per kitus asmenis, įgaliotus pagal emitento buveinės valstybės narės teisės aktus.

puikias pajamas internete

Emitentas privalo: 1 pateikti informaciją apie vertybinių popierių savininkų susirinkimų vietą, laiką, darbotvarkę, bendrą vertybinių popierių kiekį, jų suteiktas balsavimo teises ir vertybinių popierių savininkų teisę dalyvauti susirinkimuose; 2 kiekvienam asmeniui, turinčiam teisę balsuoti emitento išleistų vertybinių popierių savininkų susirinkime, kartu su pranešimu apie susirinkimą arba to asmens prašymu po susirinkimo paskelbimo dienos sudaryti sąlygas gauti išspausdintą popieriuje arba elektroninėmis priemonėmis perduodamą įgaliojimo atstovauti akcininkui formą; 3 paskirti savo atstovu finansų įstaigą, per kurią emitento išleistų vertybinių popierių savininkai galėtų naudotis savo emitento pasirinkimo formos teisėmis; 4 skelbti pranešimus arba platinti aplinkraščius dėl dividendų paskirstymo ir mokėjimo, palūkanų mokėjimo, skolos grąžinimo, naujų vertybinių popierių emisijos, vertybinių popierių konvertavimo, keitimo, pasirašymo arba panaikinimo.

Jeigu į susirinkimą kviečiami tik ne nuosavybės emitento pasirinkimo formos popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip eurų, savininkai, emitentas gali susirinkimo emitento pasirinkimo formos pasirinkti bet kurią valstybę narę, jeigu joje prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikiančios galimybę ne nuosavybės vertybinių popierių savininkams naudotis savo teisėmis.

emitento pasirinkimo formos

Šis pasirinkimas taip pat taikomas ne nuosavybės investuoti į dvejetainius opcionus popierių, kuriais leista prekiauti valstybės narės reguliuojamoje rinkoje anksčiau negu m. Šiame straipsnyje nustatyta informacija vertybinių popierių savininkams gali būti perduodama elektroninėmis priemonėmis, kai: 1 sprendimas dėl galimybės perduoti informaciją elektroninėmis priemonėmis priimamas vertybinių popierių savininkų susirinkime; 2 naudojimasis elektroninėmis priemonėmis nepriklauso nuo vertybinių popierių savininko, jo atstovo arba šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies emitento pasirinkimo formos punktuose nurodytų fizinių ar juridinių asmenų buveinės arba emitento pasirinkimo formos vietos; 3 yra parengtos identifikavimo priemonės, kad vertybinių popierių savininkai, jų atstovai arba fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems suteikta teisė emitento pasirinkimo formos arba vadovauti naudojantis balsavimo teisėmis, būtų tinkamai informuojami; 4 vertybinių popierių savininkai arba šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2—6 punktuose nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys teisę įsigyti, perleisti balsavimo teises arba naudotis jomis, yra raštu patvirtinę sutikimą gauti informaciją elektroninėmis priemonėmis.

Šie asmenys turi emitento pasirinkimo formos bet emitento pasirinkimo formos metu prašyti, kad informacija būtų pateikiama popieriuje; 5 bet kokį sąnaudų, susijusių su informacijos perdavimu elektroninėmis priemonėmis, paskirstymą emitento pasirinkimo formos nustatė laikydamasis šio straipsnio 1 dalyje nustatyto vienodų teisių ir sąlygų principo.

investicijos internete 25 per mėnesį

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.