Įsigijimo galimybė


įsigijimo galimybė

Pro 1, Atsižvelgdama į pastarosiomis dienomis žiniasklaidoje girdimus komentarus dėl galimybės panaudoti valstybės rezervą, įsigyjant priemones koronaviruso grėsmei suvaldyti, netaikant viešųjų pirkimų procedūrų, ir dėl to gaunamus paklausimus, Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų dėmesį, kad: VPĮ 6 str.

Atkreipiame dėmesį, jog VPĮ 6 str.

Taipogi nurodomi konkretūs paslaugų, kurioms ši išimtis taikoma, BVPŽ kodai. Išimtis negali būti aiškinama plečiamai ir taikoma įsigyti kitoms paslaugoms ar iš kitų subjektų, nei nurodoma pačioje išimtyje; Žiniasklaidoje minima galimybė, paskelbus ekstremaliąją padėtį, panaudoti valstybės rezervą, įsigyjant priemones koronaviruso grėsmei suvaldyti.

pajamos internete be siuntimų ir investicijų

Tokiu atveju nebūtų įsigijimo galimybė į tai, kad VPĮ 6 str. Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo 3 punkte nurodytu atveju ūkio subjektai ekstremalios įsigijimo galimybė įsigijimo galimybė materialinius išteklius teikti privalo, o jiems už tai kompensuojama pagal nustatytą tvarką.

Pažymime, kad aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos.

įsigijimo galimybė kaip išsiimti pinigus į bitcoin piniginę

Taip pat primename, kad žodinės sutartys galės būti sudaromos tik tuo atveju, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 Eur be PVM VPĮ 86 str. Raginame perkančiąsias organizacijas ir perkančiuosius subjektus įsivertinti su koronaviruso grėsmės suvaldymu susijusius poreikius pvz. Viešųjų pirkimų tarnybos informacija [1] VPĮ — Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, PĮ — Lietuvos Įsigijimo galimybė pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar įsigijimo galimybė paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas [2] Žr.

lentos variantai privačiame name kaip užsidirbti pinigų

Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo 2 str. Įsigijimo galimybė išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašą Raktažodžiai.