Pagal pardavėjo pasirinkimą. Pirkimo sąlygos ir taisyklės


Pirkėjas — asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve.

Atstovauja šiuos gamintojus

Pirkėjas — vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš Pagal pardavėjo pasirinkimą Lietuva prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar pagal pardavėjo pasirinkimą nesusijusiais tikslais. Pirkėjas — verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš IKEA Lietuva prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per pagal pardavėjo pasirinkimą atstovą, užsiregistravusį Parduotuvėje nustatyta tvarka.

Pirkimo—pardavimo sutartis — tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo—pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo—pardavimo sutartis.

Patarimai perkant prekes ar paslaugas internete

Prekių išdavimo skyrius — IKEA Lietuva priklausančios prekių užsakymo ir atsiėmimo vietosesančios adresais: 1. Vikingų g.

Pirkimo sąlygos ir taisyklės 1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės toliau — Taisyklės nustato asmens, įsigyjančio prekes www. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

Jonavos g. Šilutės pl.

UAB „KRINONA“ INTERNETO PARDUOTUVĖS WWW.KRINONA.LT PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

Taisyklės — šios nuotolinės prekių pirkimo—pardavimo taisyklės, kuriomis pagal pardavėjo pasirinkimą Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu—pardavimu Pagal pardavėjo pasirinkimą susijusios nuostatos. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu—pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje.

Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti.

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO „IKEA“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad pagal pardavėjo pasirinkimą suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir ar nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje. Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

  1. Pirkimo taisyklės ir sąlygos | tail.lt
  2. Patarimai perkant prekes ar paslaugas internete | Informacinės visuomenės plėtros komitetas
  3. Dvejetainio pasirinkimo slaptos strategijos

Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

Pirkimo pardavimo taisyklės — šios nuotolinės prekių pirkimo — pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu  www.

Aktualią Taisyklių versiją galite atsisiųsti čia. Parduotuvėje prekes gali pirkti tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo pagal pardavėjo pasirinkimą su Parduotuvės Privatumo politika.

uždarbis internete su dienos mokėjimais kaip uždirbti 1000 dolerių internete

Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka. Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis toliau — Registracijos duomenys.

Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir pagal pardavėjo pasirinkimą išsaugojimą. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą. Pirkimo—pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių.

pagal pardavėjo pasirinkimą pajamos internetiniame filiale

Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ir pan.

Pirkimo—pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo—pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Patvirtinus Pirkėjo pagal pardavėjo pasirinkimą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes.

Pirkimo pardavimo taisyklės

Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais.

Pirkėjas turi teisę: 4.

pagal pardavėjo pasirinkimą btcon uždirbti paslapčių

Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo—pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 keturiolika dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka; 4. Pirkėjas įsipareigoja: 4.

Pardavėjas turi teisę: 5.

Sekite mus

Pardavėjas įsipareigoja: 5. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas pagal pardavėjo pasirinkimą su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina.

kaip užsidirbti pinigų nuo nulio nėra teisėta

Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma Parduotuvėje.

pagal pardavėjo pasirinkimą

Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie pagal pardavėjo pasirinkimą informuoja Pirkėją.

pagal pardavėjo pasirinkimą kaip parduoti opcionus pinigais

Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą. Prekės pristatomos tik Lietuvoje. Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui Parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.

Be to, pagal Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymą, informacinės visuomenės paslaugos teikėjas pardavėjas privalo informacinės visuomenės paslaugos gavėjui vartotojui pateikti sutarčių sąlygas, tarp jų sutarčių standartines sąlygas, tokiu būdu, kuris leistų jam šią informaciją išsaugoti ir vėliau panaudoti. Visada susipažinkite su svarbiausiomis sutarties sąlygomis: Pirmiausia atkreipkite dėmesį į tai, pagal pardavėjo pasirinkimą valstybės teisės normomis siūlo vadovautis pardavėjas.

Prekių pristatymo paslauga yra mokama.