Pagalbos galimybė. Account Options


Nuorodos Ankstyvosios prevencijos programa — pagalbos galimybė psichoaktyviąsias medžiagas bandantiems jaunuoliams Lapkričio 5 dieną Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnybos surengtas susitikimas su Alytaus visuomenės sveikatos biuro pagalbos galimybė — direktore Pagalbos galimybė Rutkauskiene bei visuomenės sveikatos specialistėmis, miesto progimnazijų, gimnazijų direktorių pavaduotojais, pagalbos mokiniui pagalbos galimybė, Alytaus socialinių paslaugų centro darbuotojais, kuriame aptartas Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimas.

išimti pinigus iš pamm sąskaitos

Ankstyvosios intervencijos programą, kurią nuo metų Lietuvoje diegia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, įgyvendinama visoje šalyje. Programa skirta metų jaunuoliams, eksperimentuojantiems su alkoholiu bei narkotinėmis medžiagomis bei jas vartojantiems nereguliariai.

pagalbos galimybė

Programa siekiama žadinti jaunimo kritinį pagalbos galimybė, keisti jų požiūrį, skatinant atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Alytuje Ankstyvosios intervencijos programą vykdo miesto Visuomenės sveikatos biuras kartu su Pedagogine psichologine tarnyba.

pagalbos galimybė

Nuo metų gruodžio programą jau baigė 2 alytiškių jaunuolių grupės. Alytaus miesto PPT psichologė Aušra Stankevičienė pristatė Ankstyvosios intervencijos  programos tikslus, principus, iššūkius, pagalbos pagalbos galimybė ją įgyvendinant. Susitikimo metu kalbėta apie bendradarbiavimo su mokyklomis, Socialinių paslaugų centru, reikšmę, skleidžiant informaciją apie Pagalbos galimybė intervencijos programą, kviečiant programoje dalyvauti paauglius, jau bandžiusius vartoti alkoholį ir kitas psichoaktyviąsias medžiagas, pasitelkiant tėvus, stiprinant jų siekį padėti savo vaikams.

investuoti į laiko patikrintą eterį

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodinei veiklai, laikinai einanti direktoriaus pareigas Silvija Pagalbos galimybė susitikimo dalyviams pristatė iš esmės atsinaujinusią Tarnybos internetinę pagalbos galimybė, kvietė aktyviai naudotis švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis, dalyvauti įstaigos organizuojamuose ir joje vykstančiuose mokymuose, seminaruose, konsultacijose ugdymo įstaigų bendruomenėms.