Negali būti tarpininkas,


negali būti tarpininkas dvejetainiai variantai mokosi

Teisės akto redakcija įsigalioja nuo:  Teisės akto statusas: Galiojantis Redakcijos 30 straipsnis. Žalos, atsiradusios dėl kredito tarpininko profesinių pareigų nevykdymo arba netinkamo vykdymo, atlyginimas 1.

negali būti tarpininkas

Kredito tarpininkas privalo turėti, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, profesinės civilinės atsakomybės draudimą arba kredito įstaigos laidavimą ar garantiją dėl žalos, kuri gali atsirasti dėl kredito tarpininko profesinių pareigų nevykdymo arba netinkamo vykdymo, atlyginimo.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimo, kredito įstaigos laidavimo arba garantijos suma negali būti mažesnė negu m. Komisijos deleguotajame reglamente ES Nr. negali būti tarpininkas

negali būti tarpininkas

Kredito tarpininkas privalo turėti dokumentą, kuriuo patvirtinamas profesinės civilinės atsakomybės draudimas, kredito įstaigos laidavimas arba garantija dėl žalos, kuri gali atsirasti dėl kredito tarpininko profesinių pareigų nevykdymo arba netinkamo vykdymo, atlyginimo visą savo veiklos laikotarpį.

Priklausomas kredito tarpininkas gali neturėti šio straipsnio 1 dalyje negali būti negali būti tarpininkas profesinės civilinės atsakomybės draudimo, kredito įstaigos laidavimo arba garantijos, jeigu: 1 kredito davėjas yra sudaręs priklausomo kredito tarpininko profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį dėl Reglamente ES Nr.

negali būti tarpininkas

negali būti tarpininkas Kredito davėjas privalo užtikrinti, kad priklausomas kredito tarpininkas, veikiantis jo vardu, laikytųsi šio straipsnio 1 arba 3 dalyje nurodytų reikalavimų. Kredito davėjas, nevykdantis šios pareigos, privalo visiškai atlyginti žalą, atsiradusią dėl priklausomo kredito tarpininko profesinių pareigų nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

negali būti tarpininkas

Lietuvos Respublikos su negali būti tarpininkas turtu susijusio kredito įstatymas Negali būti tarpininkas gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.