Preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės. Viešųjų pirkimų taisyklės 2015


Ginčo esmė 1. Kauno apygardos teismas  m. Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo viešuosius pirkimus Nr.

  1. tail.lt > Diskusijos > Ketinimų protokolas
  2. Jeigu dokumente ketinimo protokole, sutartyje nėra aptartos esminės sąlygos, jis iš esmės negali būti pripažintas susitarimu, nes nebūtų aišku dėl ko šalys susitarė.
  3. Поехали.
  4. Притормозив, он задумался, в какую сторону повернуть, и в этот момент мотор его «веспы» кашлянул и заглох.

Ieškovė pateikė pretenzijas, kuriose prašė pagal pretenzijose nurodytus reikalavimus ištaisyti pirkimų sąlygų trūkumus. Atsakovė ieškovės pretenzijas atmetė. Ieškovė teigė, kad rinkoje esama daug tiekėjų, galinčių tiekti žuvies produktus ir bulves, o pirkimų sąlygų Didesnis kiekis tiekėjų, su kuriais galėtų būti sudaromos preliminariosios sutartys, užtikrintų didesnę konkurenciją ir mažesnes pasiūlymų kainas.

2018-05-21, e3K-3-40-969/2018

Ieškovė pažymėjo, kad pasiūlymuose nurodyti dideli preliminarūs kiekiai yra mažai susiję su realiu sutarčių vykdymu, kadangi preliminariųjų sutarčių pagrindu sudarytose pagrindinėse sutartyse numatyti kiekiai bus žymiai mažesni. Be to, preliminariųjų sutarčių Todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovės siūlymas padidinti tiekėjų, su kuriais sudaromos preliminariosios sutartys skaičių, turės neigiamos įtakos racionaliam lėšų panaudojimui ir galutiniams produktų įkainiams.

Ieškovė tvirtino, kad preliminariųjų sutarčių 29 punktuose įtvirtinta nuostata neatnaujinti tiekėjų varžymosi, kai perkamos prieduose Nr. Tokiu būdu neatsižvelgiama į maisto produktų kainų svyravimus. Perkant maisto produktus, kuriems būdingi dideli kainų svyravimai, tikslinga neatnaujintą varžymąsi vykdyti tik išimtiniais atvejais, kai atnaujinto varžymosi procedūra yra negalima.

Ieškovės nuomone, preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės pirkimo objekto nustatyta viršutinė prekių apimties riba, tačiau preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės apatinė riba sutarties vykdymo rizika perkeliama išimtinai tiekėjui.

Paslaugos - 1326-2019

Maisto produktų kaina tiesiogiai priklauso nuo jų kiekio, dėl to perkančiajai organizacijai įsigyjant mažesnį kiekį produktų, nei tiekėjas galėjo pagrįstai tikėtis, tiekėjas patiria nuostolius, kadangi jis gali nespėti laiku realizuoti likusio produktų kiekio. Toks pirkimo objekto neapibrėžtumas ne tik sudaro nepalankias sąlygas tiekėjams, bet ir potencialiai didina pasiūlymų kainas. Kiekviena perkančioji organizacija privalo planuoti vykdomus pirkimus, todėl turėdama sudarytą valgiaraštį ir duomenis apie lankomumą skirtingais metų laikais, galėtų pakankamai tiksliai suplanuoti poreikius.

Ieškovės nuomone, siūloma minimali riba, numatanti net 30 proc. Be to, vien perkančiosios organizacijos baimė susilaukti baudų dėl iš preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės neįsigyto minimalaus produktų kiekio negali pateisinti pareigos planuoti pirkimus pažeidimo bei nepagrįsto visos rizikos perkėlimo tiekėjui.

Ieškovė teikė ieškinius dėl to, kad pirkimuose galėtų dalyvauti vienodomis sąlygomis su kitais tiekėjais bei turėtų realią galimybę varžytis dėl pagrindinių sutarčių pasirašymo. Šiuo metu paskelbtos sąlygos tokios galimybės nesuteikia, kadangi sudaro išskirtines sąlygas ilgalaikes ir didelės vertės sutartis sudaryti stambiosioms įmonėms.

preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės

Pirkimų sąlygos, proteguojančios stambias įmones, neprisidės prie konkurencijos šiame rinkos segmente didinimo, priešingai — tai tik dar labiau prisidės prie maisto produktų rinkos monopolizavimo.

Produktų įkainių racionalumą galima nustatyti palyginus sutartyse nurodytą produktų kainą su mažmenine rinkos kaina, kuri yra nesunkiai nustatoma iš viešų maisto produktus tiekiančių įmonių duomenų. Viešųjų pirkimų tarnyba toliau — ir VPT būtent tokiu būdu yra nustačiusi maisto produktų tiekimo sutarčių neracionalumą.

Ieškovės nuomone, atsakovės nurodytos priežastys nepagrindžia siekiamo tikslo, t. Vien tai, kad išaugs sudaromų sutarčių skaičius, kurias faktiškai vykdys ne atsakovė, o įstaigos pagal preliminariąsias sutartis sudarydamos ir vykdydamos pagrindines sutartisnegali būti laikomas neproporcingai dideliu administracinės naštos padidėjimu.

draudžiamų variantų strategija

Standartiniu atveju atnaujintas varžymasis praktiškai apimtų tik šabloninės formos, kurioje nurodomas perkamas produktas bei jo kiekiai, išsiuntimą visiems preliminariąsias sutartis sudariusiems tiekėjams ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo mažiausios kainos nustatymą, todėl ši papildoma nesudėtinga procedūra taip pat negali būti laikoma sukeliančia didelę administracinę naštą.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad ginčijamos pirkimų sąlygos kaip pagrindinį pagrindinių sutarčių sudarymo būdą numato neatnaujintą varžymąsi, sudaryti pagrindines sutartis ne maksimaliam terminui nėra jokio racionalaus pagrindo, kadangi neatnaujinant varžymosi sudaryti sutartį visada pirmiausia pasirinkimo prasmė kviečiamas tas pats tiekėjas.

Net tuo atveju, jei smulkios įmonės nelaimėtų atnaujinto varžymosi, vien jų dalyvavimas priverstų stambiuosius tiekėjus, siekiant sudaryti pagrindines sutartis, siūlyti mažesnes kainas. Ieškovė nurodė, kad nors iš preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės ji sutinka, jog tikslaus reikiamo maisto produktų kiekio nustatyti neįmanoma, tačiau ieškinyje siūloma 30 proc. Be to, esant ekstremaliai situacijai, kurios iš tiesų nebuvo įmanoma numatyti, VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato galimybę atlikti atskirą pakeitimą net iki 50 proc.

Ieškovės teigimu, ieškinyje nenurodomi konkretūs reikalavimai, kokiu būdu perkančioji organizacija turėtų koreguoti pirkimų priemokų ir opcionų kainodara, t. Teismui pareikštuose rašytiniuose paaiškinimuose ieškovė papildomai nurodė, jog VPT išvadoje išdėstyta nuomonė dėl perkančiosios organizacijos pasirinkto pagrindinių sutarčių sudarymo būdo prieštarauja pačios VPT patvirtinto teisės akto nuostatoms — Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus m.

Be preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės, atsakovės nustatytas tiekėjų skaičius, su kuriais sudaromos sutartys ir atnaujinto varžymosi vykdymas tik išimtiniais atvejais, suponuoja tai, jog ginčo pirkimus laimės stambūs tiekėjai.

Direktyva 2014/25/ES

Vien formalus VPĮ nuostatų aiškinimas negali pateisinti faktinio VPĮ įtvirtintų principų pažeidimo bei nepagrįsto konkurencijos ribojimo. Be to, net laikantis pozicijos, jog minimalios pagrindinės sutarties vertės nenustatymas yra leidžiamas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos VPT direktoriaus m. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime prašė ieškinius atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

  • Kaip studentai uždirbo pinigus
  • Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai Dėl VPĮ 9 straipsnio ir 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto santykio Vienas pagrindinių ginčo šalių nesutarimo objektų nagrinėjamoje byloje — VPĮ 9 ir 39 straipsnių santykis.
  • Cryptocurrency bot apžvalgos
  • Ginčo esmė m.
  • Pozicijos tarpininkavimo srityje

Atsakovė nurodė, kad ginčijamos pirkimų sąlygos atitinka VPĮ įtvirtintus viešųjų pirkimų principus, tikslą ir reikalavimus. Ieškinys yra reiškiamas ne siekiant apginti tariamai pažeistą ieškovės subjektinę teisę, bet siekiant kaip įmanoma labiau atidėti naujų pirkimų vykdymą. Ieškovė turi visas galimybes dalyvauti ginčo pirkimuose ir sąžiningai konkuruoti dėl preliminarių, o vėliau — pagrindinių sutarčių sudarymo.

finansinių lažybų tarpininkai kas yra martinas dvejetainiuose opcionuose?

Pirkimų sąlygos skatina konkurenciją, sudaro sąlygas pateikti pasiūlymus visiems galimiems tiekėjams — ne tik perpardavėjams, bet ir gamintojams. Atsakovės vertinimu, pirkimų sąlygų VPĮ nenustatyti preliminariųjų sutarčių skaičiaus apribojimai.

Preliminariųjų sutarčių skaičius buvo pasirinktas atsižvelgiant į šių sutarčių pobūdį, viešųjų pirkimų principus ir atsakovės veiklos specifiką. Preliminariųjų sutarčių sudarymas su dauguma ar su visais tiekėjais lemtų neproporcingai didelę administracinę naštą ir papildomas išlaidas. Preliminariųjų sutarčių sudarymas su 3 tiekėjais užtikrina optimalius pagrindinių sutarčių sudarymo finansinius kaštus, leidžia operatyviai ir efektyviai sudaryti pagrindines sutartis su mažiausią kainą pasiūliusiais tiekėjais.

Sudarant preliminariąsias sutartis su dauguma ar visais pasiūlymus pateikusiais tiekėjais, pagrindinių sutarčių sudarymas užtruktų nepateisinamai ilgą laiko periodą. Dėl to pagrindinės sutartys būtų sudaromos maksimaliai leidžiamam sutarties terminui, atnaujinti varžymaisi vyktų rečiau. Atsakovės nuomone, pirkimų sąlygų Techninėje specifikacijoje nėra nurodyta jokių išskirtinai retų, sezoniškų, prabangių maisto produktų rūšių, kurias dėl didelės kainos ir išskirtinumo pasiūlyti galėtų tik stambios įmonės.

Galimi prekių kiekio skirtumai tarp preliminariųjų sutarčių pagrindu sudarytose pagrindinėse sutartyse ir nurodytų pasiūlyme niekaip negali lemti būtinybės didinti tiekėjų skaičių ir neturi jokios reikšmės užtikrinant didesnę konkurenciją ir nulemiant racionalesnes kainas.

Galimybė pirkimų sąlygose numatytais atvejais vykdyti neatnaujinto tiekėjų varžymosi procedūrą yra teisėta ir atitinka viešųjų pirkimų reglamentavimą. Neatnaujinto varžymosi procedūros nustatymas pirkimuose preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės įtakos siekiui perkančiosios organizacijos poreikius patenkinti už mažiausią kainą. Mažos pradinės kainos užfiksavimas leidžia atsakovei apsisaugoti nuo kainų pokyčių. Perkančioji organizacija turi galimybes stebėti rinkos kainų pokyčius ir atsižvelgiant į tai organizuoti pagrindinių sutarčių preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės vienu iš preliminariosiose sutartyse numatytų būdų.

Todėl esant galimybei sudaryti pagrindines sutartis mažesniais įkainiais, atsakovė gali vykdyti atnaujintą varžymąsi. Atsakovė pažymi, kad dėl visų ar didžiosios dalies tiekėjų teisės sudaryti preliminariąsias sutartis tiekėjai nebus suinteresuoti teikti konkurencingus pradinius pasiūlymus, o jiems žinant, kad visais atvejais bus atnaujintas varžymasis, kyla pagrįsta rizika dėl rinkos pasidalinimo ir neteisėtų susitarimų.

Paliekant atsakovei teisę reaguojant į rinkos pokyčius vykdyti pirkimus pasirinktinai atnaujinto arba neatnaujinto varžymosi būdu yra užtikrinamas racionalus biudžeto lėšų naudojimas ir sąžininga konkurencija nuo pirkimų pradžios. Pirkimuose nustatyta tik maksimali prekių apimčių vertė nenurodant minimalios jos ribos, nepažeidžia VPĮ ir Kainodaros metodikos nuostatų bei išlaiko pagrįstą sutarčių vykdymo rizikos balansą.

Viešųjų pirkimų taisyklės

Pirkimų sąlygos yra apspręstos pirkimų objektų ir jų poreikio specifikos. Įstaigos maisto produktus užsakinėja ne pagal savo norus ar nuožiūrą, o pagal poreikį, kuris, be vaikų lankomumo, yra nulemtas pagal iš anksto suderinto valgiaraščio pozicijas bei turi atitikti griežtus maisto kokybės, įvairovės ir kiekio reikalavimus.

Įstaigoms nustačius reikalavimą išsipirkti prekes ne pagal poreikį, o dirbtinai nustatytą kiekį, įstaigos susidurs su nereikalingais nuostoliais įsigyjant prekių, kurių joms nereikia, bei su problema kaip jas utilizuoti.

Pirkimų objektai yra sąlyginai greitai gendantys maisto produktai, jiems laikyti yra būtinos atitinkamos sąlygos, kurių įstaigos tiesiog neturi. Atsakovės nuomone, ieškovės ieškinių reikalavimai yra ydingi, kadangi ieškovė reikalauja įpareigoti atsakovę koreguoti pirkimų sąlygas, nustatyti konkrečius ieškovės nurodomus parametrus, nors tokie reikalavimai negali būti tenkinami.

Teismui pateiktame triplike atsakovė papildomai nurodė, jog ieškovė nepateikia jokių aplinkybių, patvirtinančių, jog pirkimų sąlygos yra suformuluotos taip, kad ribojama konkrečiai jos galimybė dalyvauti pirkimuose, pateikti mažiausios kainos pasiūlymą ir sąžiningai varžytis su kitais tiekėjais.

Viršutinė kairiojo meniu antraštė

Įstatymų leidėjas nėra nustatęs įpareigojimo ar tikslo perkančiosioms organizacijoms užtikrinti tiekėjų varžymąsi vien dėl galimybės varžytis. Pagrindinis įstatyme įtvirtintas viešųjų pirkimų tikslas — užtikrinti racionalų perkančiosios organizacijos lėšų naudojimą.

preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės

Atitinkamai perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę spręsti, kaip racionaliausiai užtikrinti savo poreikį. Ši perkančiosios organizacijos teisė ribojama tik jos pareiga užtikrinti viešųjų pirkimų principų ir reikalavimų laikymąsi, o konkrečiai tiekėjų konkurencijos atžvilgiu — draudimu dirbtinai riboti konkurenciją.

Įstatymų leidėjas būtent draudžia dirbtinį konkurencijos ribojimą ir neįpareigoja perkančiųjų organizacijų užtikrinti maksimalią tiekėjų konkurenciją kiekybiniu pagrindu. Pirkimo sutarčių kiekio ir atnaujintų varžymosi būdo ir kiekio nustatymas negali reikšti tiekėjų lygiateisiškumo ar sąžiningos konkurencijos pažeidimo, jeigu nėra nustatomas dirbtinis konkurencijos ribojimas, t.

Viešųjų pirkimų taisyklės 2015

Atnaujinti varžymaisi iš perkančiosios organizacijos pusės suponuoja prisiėmimą dalį rizikos dėl kainos pasikeitimo, taip pat didesnius administracinius ir sutarčių vykdymo priežiūros kaštus. Vien tai, kad ieškovė negali pasiūlyti mažiausios kainos, išimtinai dėl nuo jos pačios priklausančių priežasčių profesionalumo, galimybių susitarti su preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės, ūkininkais, rizikos apimtiesnegali būti prilyginama dirbtiniam konkurencijos ribojimui.

Ieškovė niekaip nepagrindžia, kokias teisės normas pažeidžia įstatyme numatytos procedūros vykdymas arba kaip konkrečiai ribojama sąžininga konkurencija. Be to, ieškovės ginčijamos pirkimų sąlygos taip pat atitinka Maisto produktų pirkimo gaires, kuriomis remiasi ir pati ieškovė. Tiekėjui perkeliamos rizikos yra pagrįstos ir proporcingos. Pirkimų atveju minimali planuojama lėšų suma negali būti nustatyta dėl specifinių pirkimų objektų.

Ieškovė netinkamai vertina Kainodaros metodikos reikšmę nustatant sutarties vertę. VPĮ 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas tiesiogiai įpareigoja vadovautis būtent Kainodaros metodika nustatant kainodaros taisykles pirkimuose. Objektyviai negalėdama nustatyti minimalaus sutarties vertės dydžio, atsakovė pasirinko pirkimuose įtvirtinti tik maksimalią pirkimams planuojamų lėšų vertę. Be to, ieškovės ieškinio reikalavimai yra ydingi, nes ne tik viršija teismų kompetencijos ribas, bet juos patenkinus sąlygotų ginčus dėl teismo sprendimo įvykdymo.

Teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose atsakovė papildomai nurodė, jog pirkimų preliminariųjų sutarčių priedai Nr.

Paslaugos - 1326-2019

Prekių techninės specifikacijos bus nurodomos pagal pirkimų dokumentų duomenis, o preliminariųjų sutarčių įkainiai bus įtraukti iš gautų pasiūlymų. Tuo tarpu preliminarūs metiniai kiekiai bus pildomi pagal preliminariųjų sutarčių prieduose Nr.

kaip ištraukti pinigus iš bitcoin į kortelę dirbti brokeriu dnepropetrovske

Pagal pirkimų preliminariąsias sutartis neatnaujinto varžymosi procedūra bus vykdoma tik siekiant įsigyti aiškiai ir tiksliai nurodytas prekes, įtrauktas į visų įstaigų planuojamų įsigyti maisto produktų preliminarius metinius kiekius. Tuo tarpu atnaujinto varžymosi procedūra bus taikoma visais kitais atvejais, kurių atsakovė iki šios dienos numatyti ir įvertinti neturi galimybių. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad atsakovė, pirkimų dokumentuose nustatydama tiekėjų, su kuriais bus sudaromos preliminarios sutartys, skaičių, neviršijo jai VPĮ preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės diskrecijos teisės.

Pirkimų sąlygomis sudaromos vienodos sąlygos visiems tiekėjams siekti, kad būtent su jais būtų sudarytos preliminariosios sutartys.

Pagal sudarytas preliminariąsias sutartis maisto produktus pirks ne pati perkančioji organizacija, bet 86 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir švietimo įstaigos, todėl vienoda ir standartizuota procedūra yra svarbi užtikrinant sklandų pirkimų objektų nupirkimą galutiniam vartotojui.

VPT nuomone, preliminariųjų sutarčių sudarymas su perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytu tiekėjų skaičiumi yra racionalus, nes net vieno produkto žuvies pirkimo atveju, gali būti sudaroma nuo vienos iki dešimties pagrindinių pasirinkimo sandorio pavyzdys. Vien neatnaujinto varžymosi procedūros pasirinkimas pats savaime negali būti pripažintas neteisėtu, jei šios procedūros aprašymas pirkimų dokumentuose ir preliminariosiose sutartyse neprieštarauja VPĮ nuostatoms.

Vis dėlto, kadangi nei šalių pateiktuose procesiniuose dokumentuose nei Centriniame viešųjų pirkimų portale nėra pateikti preliminariųjų sutarčių 29 preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės nurodyti preliminariųjų sutarčių preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės.

Pirkimuose nustačius tik maksimalią prekių apimčių vertę bei nenurodžius minimalios jos ribos, nepažeistos VPĮ ir Kainodaros metodikos nuostatos, nes esamos pirkimų sąlygos yra apspręstos pirkimų objektų ir perkančiosios organizacijos poreikių specifikos.

Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė Kauno apygardos teismas m. Dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo ginčyti pirkimų sąlygas Teismo vertinimu ieškovė, ginčydama preliminarios sutarties skirtumas nuo pasirinkimo galimybės sąlygas, gynė savo teisėtus interesus, nes siekė, kad būtų panaikintos pirkimų sąlygos, kurios jos nuomone, užkerta jai kelią veiksmingai dalyvauti ginčijamuose pirkimuose.