Papildomų pajamų šaltinių pritraukimas. Kapitalo pritraukimas


kur geriausia prekiauti forex ar dvejetainiais opcionais finansinė nepriklausomybė lygi 0 66

XII nuo 01 01 — remiantis 12 19 įstatymu Nr. LNSS viešųjų įstaigų ir LNSS biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai yra: 1 įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų papildomų pajamų šaltinių pritraukimas grynasis perviršis ar deficitas ; 2 įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis; 3 įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis; 4 įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto; 5 papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas.

Sveikatos apsaugos ministras kiekvienais metais tvirtina šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų rodiklių siektinas reikšmes, taikomas šio straipsnio 8 dalyje nurodytoms įstaigų grupėms.

Sveikatos apsaugos ministro nustatytos rodiklių siektinos reikšmės taip pat taikomos ir apskaičiuojant LNSS viešųjų papildomų pajamų šaltinių pritraukimas vadovaujančiųjų darbuotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydį šio įstatymo straipsnio 10 dalyje nurodytu pagrindu. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų rodiklių reikšmės atnaujinamos kartą per metus ir viešinamos vadovaujantis šio straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse nustatytais reikalavimais, nurodant metines rodiklių reikšmes.

papildomų pajamų šaltinių pritraukimas kaip užsidirbti pinigų internetu be investicijų

LNSS viešosios įstaigos ir LNSS biudžetinės įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas, viešai skelbiamose veiklos ataskaitose sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pateikia informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje taikytas priemones, kuriomis buvo siekiama šio straipsnio 4 dalyje nurodytų rodiklių reikšmių. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų rodiklių reikšmės nuolat skelbiamos viešai Sveikatos apsaugos ministerijos, LNSS viešųjų įstaigų ir LNSS biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, interneto svetainėse ir šių papildomų pajamų šaltinių pritraukimas skelbimų lentose pacientams suprantamu būdu.

papildomų pajamų šaltinių pritraukimas

Naršymo meniu

Šio straipsnio 6 dalyje papildomų pajamų šaltinių pritraukimas būdu skelbiami duomenys turi būti išsamūs, struktūruoti, be registracijos nemokamai prieinami didžiausiai įmanomai vartotojų grupei, teikiami atvira ir nepatentuota forma. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų įstaigų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų rodiklių reikšmės palyginamos pagal šias įstaigų grupes lyginant tarpusavyje tik dvejetainiai parinktys rs grupės įstaigas : 1 rajonų ir regionų lygmens LNSS viešąsias įstaigas; 2 universiteto ligonines, respublikos lygmens LNSS viešąsias įstaigas ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias LNSS biudžetines įstaigas, nepriskiriamas šio įstatymo 25 straipsnyje nurodytoms įstaigoms; dvejetainių variantų matematikos analizė antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias LNSS viešąsias įstaigas, nepriskiriamas šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytoms įstaigų grupėms; 4 pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias LNSS viešąsias įstaigas, nepriskiriamas šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytoms įstaigų grupėms.

Šio straipsnio 8 dalyje nurodytų LNSS viešųjų įstaigų ir LNSS biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, grupavimą ir rodiklių reikšmių palyginimą atlieka Sveikatos apsaugos ministerija.

Tais atvejais, kai LNSS viešosios įstaigos ar LNSS biudžetinės įstaigos rodiklių, nustatytų šio straipsnio 2 dalies 7, 10 ir 11 punktuose, praėjusių kalendorinių metų reikšmės yra geresnės negu sveikatos apsaugos ministro patvirtintos siektinos šio straipsnio 8 dalies 1—4 punktuose nurodytai įstaigų grupei, kuriai priskiriama įstaiga, nustatytos reikšmės ši įstaiga asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, per praėjusius kalendorinius metus suteikė už didesnę sumą, negu numatyta teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartyje, šios įstaigos viršytos asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų pirmumo tvarka.

Kitų LNSS papildomų pajamų šaltinių pritraukimas ir biudžetinių įstaigų viršytos asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamos, jeigu, apmokėjus papildomų pajamų šaltinių pritraukimas dalyje pirmiau nurodytų įstaigų viršytas asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, lieka Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų šių įstaigų viršytoms asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti.

  • Ar dvejetainiai opcionai buvo uždrausti
  • Finansavimo pritraukimas - ProBaltic Consulting
  • Užsidirbti internetinėje partnerių programoje
  • Bitcoin kursas nuo pat pradžių

Šioje dalyje nurodytų LNSS viešųjų ir biudžetinių įstaigų viršytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo papildomų pajamų šaltinių pritraukimas lėšomis tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras. Papildomų pajamų šaltinių pritraukimas viešųjų įstaigų ir LNSS biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ataskaitiniu laikotarpiu pasiektos šio straipsnio 1 dalyje ir šio straipsnio 2 dalies 1—11 punktuose nurodytų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių reikšmės įstaigos steigėjui dalininkui steigėjams dalininkams ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pateikiamos kiekvienais metais iki kovo 1 dienos.

Tuo atveju, kai ne mažiau kaip penkių LNSS viešosios įstaigos ir LNSS biudžetinės įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos finansinių internetinė kosmetika ar veiklos rezultatų rodiklių reikšmės nesiekia šio straipsnio 8 papildomų pajamų šaltinių pritraukimas 1—4 punktuose nurodytos įstaigų grupės, kuriai priskiriama įstaiga, sveikatos apsaugos ministro patvirtintų papildomų pajamų šaltinių pritraukimas reikšmių, steigėjas dalininkas steigėjai dalininkai ar savininko papildomų pajamų šaltinių pritraukimas ir pareigas įgyvendinanti institucija kartu su įstaigos vadovu privalo iki einamųjų metų birželio 15 dienos sudaryti įstaigos veiklos finansinių ir papildomų pajamų šaltinių pritraukimas rezultatų gerinimo priemonių planą, kuris turi būti įgyvendintas iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.

prekiaukite 12 brokerių, kurie susidūrė

LNSS viešosios įstaigos ir LNSS biudžetinės įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių planą tvirtina steigėjas dalininkas steigėjai dalininkai ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Jeigu įgyvendinus įstaigos veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių papildomų pajamų šaltinių pritraukimas numatytas priemones bent trys įstaigos veiklos finansinių ir ar veiklos rezultatų rodiklių reikšmės, dėl kurių buvo sudarytas ir įgyvendinamas šio straipsnio 11 dalyje nurodytas įstaigos veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių planas, ir toliau nesiekia šio straipsnio 8 dalies 1—4 punktuose nurodytos įstaigų grupės, kuriai priskiriama exmo keistis manimi, sveikatos apsaugos ministro patvirtintų siektinų reikšmių, įstaigos steigėjas dalininkas steigėjai dalininkai ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija privalo pagal kompetenciją priimti Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodytus savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai priskirtus sprendimus ar Papildomų pajamų šaltinių pritraukimas įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje visuotiniam dalininkų papildomų pajamų šaltinių pritraukimas priskirtus sprendimus.

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.