Variantų užduotys


variantų užduotys užsidirbti pinigų blockcan

Visi diagnostiniai testai parengti pagal pradinio arba pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Laikantis standartizuotiems patikrinimams būdingos matricos užduočių proporcijos skirtingiems pasiekimų lygiams, tikrinamiems gebėjimams. Testuose vyrauja užduotys, skirtos pagrindinio pasiekimų lygio mokiniams.

realių sudėtingų variantų rūšys

Testo apimtis tokia, kurią pagrindinio pasiekimų lygio mokinys turėtų atlikti variantų užduotys 45 minutes. Kokia nauda? Galimybė geriau pažinti mokinius ir įvertinti klasės pajėgumą nustatysite mokinių pasiekimų lygius, sužinosite, kuriose srityse rezultatai žemi, variantų užduotys kuriose aukšti. Gauti rezultatai - medžiaga diferencijavimui ir variantų užduotys užduotys galėsite naudoti mokinių žinias ir gebėjimus atitinkančius EMA elektroninės mokymosi aplinkos užduotis.

variantų užduotys

Gauti rezultatai - medžiaga pamokų planavimui ir organizavimui galėsite tinkamiau parinkti mokomąją medžiagą, veiklas, metodus. Diagnostinė informacija administracijai, kolegoms. Prognozės apie būsimus mokinių pasiekimus standartizuotuose patikrinimuose mokiniai įgys įgūdžių, reikalingų tokiems patikrinimams atlikti, galėsite gerinti silpnąsias variantų užduotys ir numatyti klasės rezultatus.

variantų užduotys