Atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus, Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų savokų sąrašas


Naudotojo patvirtinimai 1.

Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų savokų sąrašas

Esmine Sistemos naudojimosi sąlyga Bendrovė laiko Naudotojo patvirtinimus, kad: 1. Naudotojo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs; 1. Naudotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Taisykles, su jomis sutinka laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis; 1. Naudotojas sutinka ir leidžia Bendrovei šių Taisyklių 4 atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus nustatyta tvarka ir sąlygomis, arba aktyviai veikiant Naudotojui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis; 1.

Kredito gavėjas šios sutarties sudarymo metu yra Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus fizinis atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus, kuris Sutarties sudarymo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų.

Naudotojas šių Taisyklių 2. Sutikimas su šiomis Taisyklėmis taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu Naudotojo nurodymu bankui ar kredito įstaigai, iš kurios buvo sumokėtas registracijos mokestis, arba su kuria Klientas registruojasi naudodamasis Instantor programinę įrangą ir į kurią yra išmokamos kredito lėšos, pateikti patvirtintą Naudotojo asmens tapatybės dokumento ar duomenų kopiją.

Visi Taisyklėse neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Vivus. Registracijos tvarka ir sąlygos 2.

Sąskaitų atidarymo ir atnaujinimo tvarka - aplinkos projektų valdymo agentūra

Teisę prašyti kredito turi bet kuris asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 1. Naudotojui keliamus reikalavimus, tačiau gauti kreditą gali tik tie asmenys, kurie yra registruoti Sistemos duomenų bazėje ir atitinka Bendrovės nustatytus reikalavimui kreditui gauti.

bitcoin į eurų konverteris

Registruotis Naudotojas gali šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka internetu ar per kredito tarpininkus, kurių detalus sąrašas yra pateikiamas Vivus. Registracijos internetu tvarka ir sąlygos: 2. Registruojantis šiuo būdu, Naudotojas pirmiausiai privalo įdėmiai perskaityti Sistemoje pateiktas vartojimo kredito sutarties sąlygas ir standartinę informaciją apie vartojimo kreditą bei Sistemoje patvirtinti, kad jas perskaitė ir suprato; 2.

Kas yra tarpininkavimo sąskaita

Sutinkantis su vartojimo kredito sutarties sąlygomis Naudotojas privalo elektroniniu būdu pilnai užpildyti ir atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus Vivus. Gavusi tinkamai užpildytą Anketą su Paraiška, Sistema sudaro ir Naudotojo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia šias Taisykles ir Atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus kredito sutarties projektą.

Kartu yra siunčiamas ir Taisykles koduojantis unikalus MD5 algoritmo 32 simbolių su bitų 16 baitų maišos reikšme kodas toliau — MD5. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima pvz. Naudotojo pateikta Paraiška yra pradedama nagrinėti tik jam savo pasirinkimu atlikus vieną iš šių veiksmų: i pervedus į Bendrovės sąskaitą simbolinį 0,01 EUR vienas euro centas banko sąskaitos registracijos mokestį.

Šio pavedimo mokėjimo paskirtyje Naudotojas atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus įrašyti jam suteiktą MD5 kodą. Registracijos mokesčio tikslas yra patvirtinti Naudotojo banko sąskaitą ir įsitikinti Naudotojo valia. Registracijos mokestis nėra laikomas su kreditu susijusiu mokesčiu, kadangi jis yra taikomas tik registracijos Sistemoje metu, o jo sumokėjimas jokiais atvejais neįpareigoja Naudotojo ateityje prašyti ar priimti kredito lėšas ir negarantuoja, jog Bendrovė nuspręs suteikti ir išmokės kredito lėšas Naudotojui kreipiantis dėl vartojimo kredito.

Registracijos mokestis turi būti sumokėtas iš Naudotojo atsiskaitomosios sąskaitos, esančios bet kuriame Lietuvos Respublikos banke ar kredito įstaigoje, jei atidarant šią sąskaitą, arba ii Sistemoje nurodomu būdu, naudojantis Instantor valdoma programine įranga prisijungiant prie Naudotojo internetinės bankininkystės, kurios pagalba yra patvirtinama Naudotojo asmens tapatybė bei nustatomas Naudotojo paskutinių 4 mėnesių tvarių pajamų vidurkis, būtinas Naudotojo kreditingumui įvertinti.

Naudotojui tinkamai pervedus registracijos mokestį arba prisijungus prie elektroninės bankininkystės per Instantor programą, Bendrovė vadovaujantis šių Taisyklių 3 skyriuje nustatytomis taisyklėmis įvertina Paraišką ir priima sprendimą dėl Naudotojo registravimo Sistemoje ir Vartojimo kredito sutarties sudarymo su juo, bei šiose Taisyklėse bei Kriptovaliutos keitykla iš kivi į bitcoin kredito sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis išmoka kreditą į sąskaitą, iš kurios buvo mokėtas registracijos mokestis arba prie kurios buvo prisijungta per elektroninę bankininkystę, naudojant AB Instantor programą.

Šalių sutarimu, MD5 kodo nurodymas registracijos mokesčio pavedime ir pavedimo patvirtinimas arba teikiami patvirtinimai registruojantis per Instantor programą yra laikomi Naudotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str.

Bendrovei pareikalavus, Naudotojas privalo per 1 darbo dieną pateikti originalų asmens tapatybės dokumentą kopijai pasidaryti Bendrovės buveinės adresu arba bet kurioje iš Tarpininkų vietų, kurių išsamus sąrašas yra nurodytas Vivus. Registracijos internete metu Naudotojas privalo nurodyti slaptažodį, kurį sudaro Naudotojo savarankiškai pasirinkta, unikali ir slapto pobūdžio atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus bei raidžių kombinacija, skirta nustatyti Naudotojo tapatybę ir įsitikinti Naudotojo valia vykdant atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus Taisykles, jose nustatyta tvarka sudarytas Vartojimo kredito sutartis ar kitus sandorius su Bendrove.

Registracijos per Tarpininkus tvarka ir sąlygos: 2. Registruojantis šiuo būdu, Naudotojas privalo užpildyti ir pasirašyti popierinę kredito paraišką arba Sutartį priklausomai nuo Tarpininkobei kartu su originaliu asmens tapatybės dokumentu bei kitais, Kredito davėjo ar Tarpininko reikalaujamais dokumentais pateikti ją bet kuriam iš Tarpininkų Vivus.

Gavusi tinkamai užpildytą popierinę kredito paraišką, Bendrovės taikoma mokumo vertinimo tvarka patikrinus Naudotojo mokumą ir nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima, Bendrovė įregistruoja Naudotoją į Sistemos duomenų bazę. Registracijos metu iš Naudotojo reikalaujami pateikti duomenys turi būti išsamūs, tikslūs ir teisingi. Apie sėkmingą registraciją arba, jei priimtas sprendimas suteikti kreditą — apie paraiškos patvirtinimą, Bendrovė informuoja Naudotoją trumpąja tekstine žinute SMSsiunčiama Naudotojo nurodytu mobiliojo ryšio telefono numeriu, ar elektroniniu paštu.

Registracijos per Tarpininkus atveju Naudotojui telefoninio pokalbio metu yra žodžiu pasakomi ir prisijungimui prie Sistemos reikalingi duomenys.

Pasikeitus banko sąskaitai, Naudotojas privalo pakartotinai sumokėti 2.

SĄSKAITŲ ATIDARYMO IR ATNAUJINIMO TVARKA

Naudotojas turi teisę išsiregistruoti iš Sistemos duomenų bazės tik pilnai įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį ir pateikdamas atitinkamą rašytinį prašymą. Gavusi šį prašymą Bendrovė per 14 keturiolika dienų išregistruoja Atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus duomenis iš Sistemos duomenų bazės ir informuoja apie tai Naudotoją raštu prašyme nurodytu adresu. Paraiškos kreditui gauti pateikimo tvarka ir sąlygos 3.

tarpininkavimo sąskaita murmanske

Paraišką Naudotojas gali teikti tik jeigu sudarant vartojimo kredito sutartį Naudotojo vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų Kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito Trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. Naudotojo tvarių pajamų. Naudotojo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai suprantami kaip Naudotojo šeimos pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai, išskyrus atvejus, jei Naudotojas pateikia įrodymų, kad tinkamam kreditingumo vertinimui pakanka informacijos tik apie Naudotoją.

7 tema JĖZUS DIEVO IR ŽMOGAUS TARPININKAS (Balandis 2020).

Šeima yra laikomi susituokę asmenys. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama bet kuriuo iš šių būdų: 3. Tokiu būdu pateiktos Paraiškos pateikimo faktas ir jos duomenys yra patvirtinami pasirašant popierinę Kredito sutartį. Pateikdamas Paraišką Naudotojas patvirtina, jog 3.

  1. Kai Mokėjimo operacija inicijuojama Internetinės bankininkystės sistemos pagalba, Kredito unijos darbo diena laikoma kiekviena kalendorinė diena visą parą, tačiau Mokėjimo operacijos įvykdymui kartu taikomi 3.
  2. Įkainiai - Swedbank
  3. Kas yra tarpininkavimo sąskaita
  4. Mokėjimų įstatymas

Naudotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Vartojimo kredito sutarties projekto sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Vartojimo kredito sutarties sąlygomis sutinka laisva valia supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti; 3. Naudotojas turėjo galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas taip skolintis yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai; 3.

Naudotojas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Naudotojas yra pajėgus įvykdyti; 3. Naudotojas yra mokus ir nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo mokumą; 3. Naudotojo prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Naudotojas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Naudotojui, o Paraiška yra teikiama gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus.

pasirinkimo apibrėžimas ekonomikoje internetinė pajamų rezervo sąskaita

Naudotojas supranta, jog kredito palūkanų norma yra nustatyta atsižvelgiant dabartiniai dvejetainių opcijų signalai Bendrovės prisiimamą didelę riziką skolinant nuotoliniu, iš dalies automatizuotu ir itin greitu būdu, nereikalaujant jokio prievolių vykdymo užtikrinimo, atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus taip atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus į santykinai dideles išlaidas priverstine tvarka išieškant nedideles pinigų sumas.

Šalys susitaria, jog Paraiškos pateikimo metu Naudotojo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys kuriuos patvirtina Sistemos duomenų bazės išrašas apie Naudotojo veiksmus jo paskyroje Sistemojeyra laikomi Naudotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str.

Gavusi Paraišką, vadovaudamasi Bendrovės taikoma mokumo vertinimo tvarka, Bendrovė įvertina Naudotojo atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus, kitas svarbias aplinkybes atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su Naudotoju.

Jei Paraiška yra atmetama dėl mokumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Bendrovė apie tai informuoja Naudotoją ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo mokumo patikrinimas. Esant poreikiui, Kredito davėjo prašymu Kredito gavėjas privalo pateikti visus duomenis ir dokumentus, reikalingus tinkamai įvertinti Kredito gavėjo mokumą ar patikrinti Kredito gavėjo pateiktą informaciją.

Kredito dydis ir terminas yra nustatomi pagal Naudotojo pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Kredito davėjo nustatytų ir Taisyklėse, Vivus. Atsižvelgdamas į Naudotojo mokumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičius, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Bendrovė nustato Kredito sumos ir termino limitą Naudotojui. Kredito limitas gali būti padidintas Bendrovės vienašaliu sprendimu.

Naudotojui suteikus kreditą, kurio suma ar grąžinimo terminas neviršija nustatytų limitų, tinkamai savo prievoles vykdęs Naudotojas turi teisę Vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis prašyti suteikti papildomą kredito sumą. Prašydamas suteikti papildomą kredito sumą Naudotojas gali pakeisti galutinį kredito grąžinimo terminą. Naudotojui vienu metu gali būti suteikiamas tik vienas Kreditas naudojantis Vivus. Pakartotinu Kreditu nėra laikomas papildomos Kredito sumos suteikimas ar termino pratęsimas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Pakartotinai kreiptis dėl kredito suteikimo Naudotojas gali tik po to, atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus pilnai įvykdo visas savo prievoles, atsiradusias dėl anksčiau gauto kredito naudojantis Vivus. Nusprendus suteikti kreditą, Sistema sudaro Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jo identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją Sistemos duomenų bazėje registruotu Naudotojo elektroninio pašto adresu.

Suteikiant vartojimo kreditą per Tarpininką, Naudotojui gali būti pateikiamas ir popierinis Vartojimo kredito sutarties egzempliorius. Naudotojas, kurio Paraiška buvo atmesta, ne vėliau kaip per 3 tris dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą nesuteikti kredito išsiuntimo dienos, turi teisę naudojantis Sistema kreiptis į Bendrovę su prašymu pakartotinai svarstyti jo Paraišką.

Atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus prašymą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir 3. Prašymo nagrinėjimo metu Naudotojas privalo suteikti visą Bendrovės prašomą informaciją, reikalingą Naudotojo mokumui įvertinti ir sprendimui priimti 3. Komisinius ir atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į Naudotojo banko sąskaitą jei tokių būtų sumoka Naudotojas.

Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka 4. Bendrovė patvirtina, jog ji yra registruota Lietuvos Respublikos Atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre. Naudotojas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Bendrovę dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su Naudotoju sudarytas sutartis ar Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus teises : 4.

Bendrovė, įskaitant tai pačiai įmonių grupei priklausanti bendrovė, gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 4. Bendrovės tvarkomi asmens duomenys: 4.

Kas yra tarpininkavimo sąskaita

Naudotojas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, išsilavinimas, mirties data, vardas, pavardė, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vieta adresastelefono numeris, deklaruota gyvenamoji vieta, atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus sąskaitų numeriai, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, atvaizdas, IP adresas, parašas, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, pajamų rūšis ir pobūdis, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimąbūtų tvarkomi saugomi Kredito davėjo duomenų tvarkytojų jiems suteiktų teisių apimtyjeregistruotų Asmens duomenų registre.

Naudotojas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad: 4. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Naudotojui kartą per kalendorinius metus. Tuo atveju, jeigu Naudotojas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

Jeigu įgyvendinus šiuos Naudotojo prašymus tinkamas Kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.