Emitento pasirinkimo nominalioji vertė, Teisės akto straipsnis


Citatos 4 straipsnis.

Стереокомплекс Электроника 001 Стерео СССР 1985 г.

Taikymo sritis 1. Šiame skirsnyje nustatytų prospekto rengimo, tvirtinimo ir paskelbimo reikalavimų turi būti laikomasi, kai emitento, kurio buveinės valstybė narė yra Lietuvos Emitento pasirinkimo nominalioji vertė, vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti ar įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir arba kitoje valstybėje narėje.

Jeigu emitento buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, šiame skirsnyje nustatytų reikalavimų turi būti emitento pasirinkimo nominalioji vertė, kai emitento vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje.

emitento pasirinkimo nominalioji vertė

Šiame skirsnyje emitentu taip pat yra laikomas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, ketinantis leisti ar leidžiantis emitento pasirinkimo nominalioji vertė vertybinius popierius. Jeigu šio straipsnio 2 dalies 2, 4, 6 ir 7 punktuose nurodytais atvejais vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, turi teisę parengti prospektą.

Šiame skirsnyje buveinės valstybė narė: 1 valstybėje narėje įsteigtiems vertybinių popierių, nenurodytų šios dalies 3 punkte, emitentams — ta valstybė narė, kurioje yra emitento buveinė; 2 ne valstybėje narėje įsteigtiems vertybinių popierių, nenurodytų šios dalies 3 punkte, emitentams — ta valstybė narė, kurioje emitento pasirinkimo nominalioji vertė kartą po m.

emitento pasirinkimo nominalioji vertė kas yra dvejetainiai rinkiniai ir šaltiniai

Buveinės valstybė narė nustatoma emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu, o jeigu tokio pasirinkimo nebuvo, — atsižvelgiant į vėlesnį ne valstybėje narėje įsteigtų emitentų pasirinkimą; 3 ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1 emitento pasirinkimo nominalioji vertė, emisijoms, taip pat kitoms ne nuosavybės vertybinių popierių, suteikiančių teisę įsigyti emitento pasirinkimo nominalioji vertė vertybinius popierius arba gauti pinigus tuo atveju, kai vertybiniai popieriai konvertuojami arba pasinaudojama jų suteikiamomis teisėmis, jeigu ne nuosavybės vertybinių popierių emitentas nėra suteikiamų vertybinių popierių emitentas ir nėra susijęs su suteikiamų vertybinių popierių emitentu, emisijoms — ta valstybė narė, kurioje emitentas turi buveinę arba kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo ar bus įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba kurioje vertybiniai popieriai yra viešai siūlomi.

Buveinės valstybė narė nustatoma emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu. Ta pačia tvarka taikoma ir ne eurais įvertintiems ne nuosavybės vertybiniams popieriams, jeigu šių vertybinių emitento pasirinkimo nominalioji vertė vieno vieneto minimali nominalioji vertė ne mažesnė kaip 1 eurų. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto emitento pasirinkimo nominalioji vertė Emitento pasirinkimo nominalioji vertė.

valiutų mainų verslas internete šnipinėjimo galimybės