Už ką gali uždirbti neįgalus asmuo


už ką gali uždirbti neįgalus asmuo kur jie dabar uždirba pinigus

Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio Aurelijos Babinskienės nuotr. Socialinės įmonės ar atvira darbo rinka, subsidijuojamos neįgaliųjų darbo vietos, privalomos kvotos ar socialinis verslas? Atviros darbo rinkos idėją remia Lietuvos negalios organizacijų forumas LNFbūtinybę išlaikyti apsaugotas socialines įmones — didžiąja dalimi jose dirbantys neįgalieji ir pačių įmonių vadovai, susivieniję net į kelias tokių įmonių asociacijas. REKLAMA Socialinių įmonių nenaudai nuolat paaiškėja naujų už ką gali uždirbti neįgalus asmuo piktnaudžiavimo, nesąžiningo verslo, mokesčių vengimo prisidengiant neįgaliųjų vardu atvejų.

Visos naujovės – vienoje vietoje: kas 2020 metais keičiasi neįgaliesiems

Visa tai anaiptol nereiškia, kad už ką gali uždirbti neįgalus asmuo socialinės įmonės veikė ar veikia nesąžiningai, apgaudinėja valstybę ir pelnosi iš neįgaliųjų darbo. Lietuvoje galima rasti už ką gali uždirbti neįgalus asmuo vieną dorai ir sąžiningai dirbančią socialinę įmonę. Vis dėlto tiek politikų, tiek ir visuomenės nuomonė krypsta šių įmonių nenaudai. Reikalinga reali, o ne popierinė tokių įmonių pertvarka. Dar šioje, pavasario, LR Seimo darbo sesijoje turėtų būti priimti atitinkami Socialinės integracijos, Socialinių įmonių, Užimtumo įstatymų pakeitimai, nes, pasak socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, esminės permainos šioje srityje turi prasidėti jau kitų metų pradžioje.

Bandome ieškoti teisingiausio kelio, tam skirta ir ši konferencija. Šalaševičiūtė pateikia su neįgaliųjų darbingumu susijusią statistiką: šių metų pradžioje darbingo amžiaus neįgaliųjų Lietuvoje buvo apie tūkst.

Tiek R. Šalaševičiūtė, tiek kiti pranešėjai akcentavo didžiulę disproporciją: socialinėse įmonėse neįgaliųjų dirba apie 7 kartus mažiau nei atviroje rinkoje, bet paramos iš valstybės šios įmonės gauna 7 kartus daugiau.

Spausdinti Statistika: šiuo metu Klaipėdos apskrityje darbo ieško darbingo amžiaus žmonės, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis. Artūro Morozovo nuotr.

Memorandume įrašyti labai gražūs įsipareigojimai: paskatų ir pagalbos sistemos sukūrimas, neįgaliųjų dalyvavimas atviroje darbo rinkoje, partnerių telkimas ir pan. Tačiau akivaizdu, kad memorandumo dvasia rezultatų nedavė.

Lietuvos neįgaliųjų skurdo rizika — viena didžiausių Europos Sąjungoje. Europos Komisija pernai dar kartą konstatavo, kad Neįgaliųjų užimtumo lygis Lietuvoje yra vienas žemiausių ES. Įstatymų leidėjai pripažįsta: nėra tvirtos visuotinės paskatos įdarbinti neįgaliuosius. Pernai vykdyta apklausa parodė, kad Lietuvos verslininkai yra pasidaliję į dvi stovyklas: 43 proc.

Daugėja ir asmeninės pagalbos — plečiamos asmeninio asistento paslaugos, daugėja individualios pagalbos įsidarbinant ir dirbant. Asmeniniai asistentai — už ką gali uždirbti neįgalus asmuo savivaldybėse Dar praėjusiais metais prasidėjęs bandomasis asmeninio asistento paslaugų projektas metais apims beveik visas savivaldybes, išskyrus Širvintų rajoną ir Neringą — pastarosios atsisakė galimybės vystyti asmeninio asistento paslaugas neįgaliesiems. Asmeninio asistento pagalba neįgaliajam gali būti teikiama iki 4 valandų per parą 7 dienas per savaitę, tačiau konkretus pagalbos pobūdis priklauso nuo negalią turinčio asmens poreikių. Prašyti asmeninio asistento paslaugų gali asmenys nuo 16 metų, kuriems nustatytas lengvas, vidutinis, sunkus neįgalumo lygis ar 55 proc. Asmeninis asistentas gali suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje.

Politikai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos SADM vadovai jau viešai pripažįsta, kad laukiamų rezultatų neduoda, pasak statistikos ir kitų oficialių rodiklių, sėkmingai veikianti profesinės reabilitacijos sistema. Tad būtini pokyčiai ir čia. Ruškus primena: pagal Neįgaliųjų teisių konvenciją šalys turi sudaryti sąlygas neįgaliesiems dirbti atviroje darbo rinkoje, toje pačioje aplinkoje, kurioje dirba visi kiti žmonės. Svarstomi siūlymai paramą teikti mokestinėmis lengvatomis darbdaviams, pavyzdžiui, per pelno mokesčio lengvatą, o neįgaliuosius skatinti dirbti taikant tam tikrą didesnį neapmokestinamąjį pajamų dydį.

Visi sprendimai įmanomi.

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Kukuraitis irgi pripažįsta, kad Lietuvoje neįgaliųjų įdarbinimo proveržis neįvyko. Daugiau kaip dešimtadalis — 12,8 proc.

Darbo birža kompensuoja nuo ,97 eu.

Neįgalieji skursta daugiau nei kita visuomenės dalis. Viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl taip atsitiko, — jau minėtas neadekvatus finansavimas integruojant į atvirą darbo rinką. Pasak ministro, JT Neįgaliųjų teisių konvencija, kiti tarptautiniai dokumentai kalba apie tai, kad neįgalūs žmonės, kaip ir negalios neturintieji, turėtų dalyvauti darbo rinkoje, o pas mus 7 kartus didesni resursai skiriami segreguotam sektoriui.

Viena yra konstatuoti, kad nieko ar beveik nieko nedaroma, ir visiškai kita — imtis veiksmų situacijai pagerinti. Ministras įvardija priemones: neatidėliotinas Socialinių įmonių, Užimtumo įstatymų keitimas, pokyčiai Užimtumo tarnybos veikloje, mokestinės paskatos už ką gali uždirbti neįgalus asmuo neįgaliesiems, nauja Negalios nustatymo reforma, kurią planuojama pradėti jau m.

Dėl įvairių finansinių paskatų diskutuojama su Finansų ministerija. Šią sistemą jau bandyta įdiegti prieš keliolika metų. Tada ji nepasiteisino, tačiau tai nereiškia, kad reikėtų jos atsisakyti.

Neįgalieji atviroje darbo rinkoje – ar bus galimybių dirbti ir užsidirbti?

Neįgaliųjų įdarbinimo kvotas palaiko tiek negalios organizacijos, tiek kai kurie politikai. Prie SADM veikiančioje Užimtumo tarnyboje jau šiais metais atsirado atvejo vadybininkai, dabar jų yra Neįgaliųjų įdarbinimo rodikliai m. Vyksta bandomasis projektas, kurio metu teikiamos asmeninio asistento paslaugos, jame dalyvauja 50 proto ir psichikos negalią turinčių asmenų. Kitais metais į jį ketinama įtraukti regėjimo, judėjimo, kompleksinę negalią turinčius asmenis — iš viso — žmonių.

Jiems bus teikiama pagalba iki 4 val. Išeitimi galėtų tapti socialinis verslas, nes iki šiol veikiančios socialinės įmonės kuria vertę tik jose dirbantiems darbuotojams. Arlausko įsitikinimu, turi būti subsidijuojama neįgaliojo kuriama vertė, o socialinį verslą gali plėtoti bet kas, nebūtinai socialinė įmonė.

Verslininko žiniomis, socialinis verslas įvairiose šalyse sudaro nuo 6 iki 15 proc. Jeigu niekas jų nepirks, už ką gali uždirbti neįgalus asmuo nepajudėsime ir toliau tik moralizuosime. Vien tik lėšų perskirstymas problemos neišspręs.

Visi sprendimai stabdomi ne nevyriausybinėse organizacijose, o Seime. Sprendimus priima politikai, tad jie turės priimti ir šį sprendimą. Norime tai girdėti ar ne, bet vienokia ar kitokia pagalba norintiems dirbti neįgaliesiems visais laikais buvo teikiama — tai realybė, nuo kurios niekur nepabėgsime. Armonas už ką gali uždirbti neįgalus asmuo dėmesį, kad pagrindas kvalifikacijai, darbo rinkoje reikalingoms kompetencijoms įgyti padedamas jau mokyklos suole.

Tokios idėjos, kaip įtraukusis ugdymas, iš žmogaus teisių perspektyvos skamba labai gražiai, bet realybė yra kitokia: negalią turintys jaunuoliai iš bendrojo ugdymo mokyklų išeina nepasiruošę, negebantys įgyti specialybių. Ne geresnė ir už ką gali uždirbti neįgalus asmuo reabilitacijos situacija — yra daugybė profesinės reabilitacijos centrų ir nė vienos akliesiems skirtos reabilitacijos programos.

O kai iniciatyvos imasi nevyriausybinė organizacija, kliūčių ir reikalavimų atsiranda tiek, kad dažnai tampa neįmanoma net pradėti. Įmonės vadovai, bendradarbiai nemoka gestų kalbos, o susirašinėti raštu daugelis sakosi neturį laiko.

Neįgalieji įtaria diskriminaciją: uždraus dirbti pilnu etatu?

Šitaip kurčias žmogus, būdamas tarp girdinčiųjų, dažnai patiria ne tik kalbinę, bet ir informacinę atskirtį. Už atvirą darbo rinką, kvotų įvedimą pasisako ir Lietuvos paraplegikų asociacijos atstovas Egidijus Grigonis, konferencijoje įvardijęs ne vieną abejotiną socialinių įmonių sandorį.

Įmonių atstovai taip pat kelia klausimus Konferencijoje suteikta galimybė pasisakyti ir socialinėse įmonėse dirbantiems neįgaliesiems bei šių įmonių vadovams. Žakaris konferencijos organizatoriams, socialinės politikos strategams, uždavė keletą klausimų, į kuriuos tuo metu nebuvo atsakyta, bet jie svarbūs norint teisingai vertinti situaciją.

Oficialiai teigiama, kad atviroje rinkoje už ką gali uždirbti neįgalus asmuo 47 tūkst. Anot S. Žakario, tai galima nesunkiai sužinoti, Valstybinės mokesčių inspekcijos užklausus, kokiam atviroje rinkoje dirbančių neįgaliųjų skaičiui taikoma neapmokestinamojo pajamų dydžio lengvata. Kitas klausimas — kodėl profesinės reabilitacijos programose dalyvavę žmonės primygtinai raginami įsigyti verslo liudijimus, ir tai laikoma jų dalyvavimu atviroje darbo rinkoje?

REKLAMA Ar pavyks politikams, neįgaliųjų organizacijų atstovams po šios konferencijos pagaliau susitarti dėl bendro tikslo ir rasti geriausią sprendimą, parodys realūs veiksmai.

Liūdniausia būtų, jeigu konferencijoje išsakytos nuomonės, prielaidos už ką gali uždirbti neįgalus asmuo įžvalgos ir liktų tiktai nuomonėmis. O šitaip, deja, atsitikti gali.

tinkama dvejetainių variantų analizė jūsų internetinio uždarbio

Konferencijos pabaigoje nuskambėjo jau ne kartą tokiais atvejais girdėta mintis, kad buvo išklausytos visos pusės, pasikeista mintimis ir kad reikia ieškoti kito, trečio ar ketvirto kelio.

Kas ir kiek ilgai jo ieškos, gali atsakyti tik politikai, nuo kurių, anot S.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Armono, ir priklauso realūs sprendimai. Straipsnio autorius: Daumantas Valenta Šiuolaikinė autizmo gydymo praktika remiasi garsaus kompozitoriaus, kuris turėjo autizmui būdingų bruožų, kūriniais.

už ką gali uždirbti neįgalus asmuo

Kas tas kompozitorius? Prašome pasirinkti atsakymą!