Praktinė prekyba


praktinė prekyba

Klaipėdos miesto prekybos paslaugų geografija: metodai ir praktiniai tyrimai Eduardas Spiriajevas, Laimonas Beteika Santrauka Šiame straipsnyje aptariama paslaugų geografijos mokslo raida pasaulyje ir Lietuvoje, diskutuojama apie Klaipėdos miesto prekybos paslaugų išsidėstymo ir teritorinio aptarnavimo ypatumus, prekybos paslaugų ir miesto gyventojų aptarnavimo raidą nuo metų.

Taikant tyrimo metodus nustatytas prekybos centrų praktinė prekyba išsidėstymas, aptariamos jų buvusios ir esamos aptarnavimo zonos gravitacijos laukaidubliavimosi funkcijos, privalumai ir problemos.

praktinė prekyba

Praktinė prekyba tyrimą atskleista Klaipėdos miesto prekybos centrų praktinė prekyba tinklų prekybos paslaugų sudėtis. Taikant Converse modelio modifikaciją GIS metodais nustatytos praktinė prekyba prekybos paslaugų ir aptarnavimo zonos mieste.

praktinė prekyba

Tyrimo metodų taikymas grįstas sąveika tarp mokslo ir praktikos, kai renkami ir skaičiuojami duomenys apie prekybos ir aptarnavimo paslaugas, jų sudėtį, o gauti duomenys tiriami geografiniais metodais. Tokia tyrimo atlikimo eiga skatina bendradarbiavimą tarp geografijos mokslo kūrėjų, praktikų ir edukologų. Reikšminiai žodžiai: paslaugos, aptarnavimas, prekybos centrai, Klaipėdos miestas.

praktinė prekyba

Visas tekstas:.