Mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės


Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas. Paraiškos priimamos nuolat.

kurią piniginę gauti už kriptovaliutą dalijasi vienkartiniais brokeriais

Paramos paskirtis Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai; taip pat plačiau taikyti Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires.

Mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės pareiškėjai Prašymus gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys tyrėjai kartu su vykdančiąja institucija.

Straipsnio pavadinimas: Kalio trąšų iš atsinaujinančių šaltinių panaudojimas augalų tręšimui Autoriai institucija : dr. Regina Repšienė Klaipėdos valstybinė kolegija Recenzentai: dr. Tyrimų tikslas — įvertinti Ekoplant — naujų kalio trąšų iš atsinaujinančių energijos šaltinių efektyvumą vasariniams javams.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Paraiškų teikimo tvarka Paraišką gali teikti tik pirmasis autorius arba autorius, dvejetainiai pasirinkimai etoro nurodytas asmeniu kontaktams.

mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės populiariausia bitcoin pinigine

Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje. Paraiškų rengimo nuostatos I. Reikalavimai publikacijoms, kurių paskelbimas yra remiamas Moksliniai straipsniai turi būti skelbiami recenzuojamuose ir aukšto mokslinio lygio žurnaluose: 1.

mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės internetinės prekybos brokerių reitingas

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių moksliniai straipsniai turi būti publikuojami recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose.

Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių moksliniai straipsniai turi būti publikuojami žurnaluose, kurie Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje pagal citavimo indeksą yra pirmajame savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtyje Q1.

mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės 100 uždarbio internete be investicijų

Mokslinių straipsnių multidisciplininiuose mokamuose žurnaluose paskelbimas yra remiamas, jei paraiškoje išsamiai ir aiškiai atskleisti tokio žurnalo pasirinkimo motyvai ir priežastys, ypač mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės atvejais, kai gauti moksliniai rezultatai ir panaudoti tyrimo metodai nėra daugiadalykio pobūdžio ir jei ekspertų komisija pripažįsta mokslinio straipsnio, kurio paskelbimui multidisciplininiame mokamame žurnale prašoma paramos, recenzavimo lygį kaip tinkamą.

Knygos turi būti recenzuojamos, aukšto mokslinio lygio ir leidžiamos tarptautiniu mastu pripažintoje leidykloje. Reikalavimai išlaidoms Gali būti suteikta ne didesnė kaip EUR parama paskelbti mokslinį straipsnį.

Atviros prieigos vystimasis suteikia galimybę skleisti tyrimų rezultatus, užtikrinant jų matomumą pasaulyje bei suteikiant akademinės bendruomenės nariams geresnę prieigą prie pasaulinių mokslinių išteklių. Mokslinių publikacijų atvira prieiga yra užtikrinama per atviros prieigos žurnalus ir atviros prieigos archyvus bei talpyklas: Atviros prieigos mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės vykdo straipsnių recenzavimą ir užtikrina jų nemokamą prieigą pasaulinei akademinei bendruomenei. Žurnalų išlaidas sudaro recenzavimo, straipsnių rengimo, tarnybinės stoties palaikymo išlaidos. Leidybos išlaidos gali būti padengiamos ugdymo ar mokslo institucijų, profesinių ir mokslinių bendruomenių. Kai kurių atviros prieigos žurnalų išlaidas apmoka straipsnius publikuojantys autoriai, jų institucijos arba rėmėjai.

Kreipiantis dėl paramos išleisti knygą, galimos skirti paramos dydis nustatomas ekspertinio vertinimo metu. Parama gali būti teikiama tik leidyklos išlaidų apmokėjimui.

samdyti uždirbti internetu kur rasti juodųjų brokerių forumą

Straipsnio ar knygos parengimo, vertimo, redagavimo, maketavimo ir pan. Netinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos už mokslinių straipsnių atvėrimą hibridiniuose žurnaluose ir kitos išlaidos, Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos apraše nurodytos kaip netinkamos. Išlaidos turi būti pagrįstos mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės metais išrašytais ir ar apmokėtais finansiniais išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais išankstine sąskaita, apmokėjimo išrašu.

Šie procesai aktualūs asmeninei mokslininko karjerai bei institucijų, šalies ar tarptautinių regionų mokslinės veiklos pripažinimui ir vertinimui. Šiame puslapyje: mokslo ir mokomųjų publikacijų registravimas bei jų sąrašų sudarymas, leidinių publikavimas kolegijos talpykloje, citavimo galimybės ir plagiato prevencija, mokslinių rezultatų vertinimas, pagalba autoriams publikuojant mokslo straipsnius, nuorodos į aktualią informaciją. Mokslo ir mokomųjų publikacijų registravimas bei jų sąrašų sudarymas Dėstytojų mokslo, mokomosios, mokslo populiarinimo ir kitos publikacijos yra registruojamos eLABa sistemos Publikacijų duomenų bazėje pagal m.

Privalomi paraiškos priedai Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi privalomi papildomi dokumentai: 7. Paraiškų vertinimas Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės paraiškos pateikėjui nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas. Paraiškų, pateiktų iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, administracinė patikra, ekspertinis vertinimas, atranka ir rezultatų paskelbimas paprastai atliekamas per 45 kalendorines dienas.

mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės

Papildoma informacija Kiti su konkursu susiję dokumentai skelbiami paramos tinklalapyje Išsamesnę informaciją teikia Loreta Kielaitienė, tel. Darbo laikas: I—IV 8—17 val.

  • I skyrius.
  • Он вытирал лоб простыней.
  • Galimybė pasirinkti švietimo programas.