Valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo


Arbitražas Arbitrage — vienos valiutos pozicijos atidarymas uždarymas ir tuo pačiu metu tos pačios valiutos pozicijos uždarymas atidarymas kitoje surištoje rinkoje, norint gauti pelną dėl kainų skirtumo rinkoje.

Bazinė valiuta Base currency — pirmoji valiuta valiutinėje poroje. Bazinis taškas Basis point — viena šimtoji procento dalis valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo CB procentinių normų atžvilgiu. Bazinė norma — procento norma, kurią bankai ima iš savo labiausiai mokių korporatyvinių klientų. Juostinis grafikas bar chart — kainų pokyčių vaizdavimas per laiko vienetą periodą stulpelinės diagramos pavidalu.

Keturios stulpelio kainos reikšmės: Open atidarymasHigh maksimumasBuy limit Pirkimo riba — nurodymas pirkti valiutą už žemesnį kursą nei esantis rinkoje esamu laiku. Buy stop — nurodymas pirkti valiutą už aukštesnį kursą, nei esantis rinkoje esamu laiku.

kaip dirbti su variantų poromis

Balansas Balance — prekybos sąskaitos suma po paskutinio sandorio įvykdymo. Brokeris Broker — tarpininkas, kuris kliento pavedimu vykdo kaip išmokti užsidirbti pinigų knygų operacijas ir gauna už tai komisinius. Bulius Bull — rinkos dalyvis, manantis, kad tam tikro finansinio instrumento kainos kils, ir vykdantis atitinkamą prekybinę operaciją.

Ar galiu perkelti savo sąskaitą iš kito brokerio arba jam?

Bulių rinka Bull market — rinka, charakterizuojama kainų augimu kurso. Grįžtamasis patikrinimas back testing — didelio istorinių kainų duomenų kiekio naudojimas siekiant nustatyti prekybinės sistemos efektyvumą.

Valiuta Currency — bet kokia pinigų forma, išleista valstybės arba centrinio banko, naudojama kaip teisėta mokėjimo priemonė. Valiutos kursas — valiutos vertė, išreikšta kitos valiutos vienetais per pirkimo-pardavimo sandorius. Valiutos keitimas Forex, FX — vienu metu vienos valiutos pirkimas ir kitos pardavimas. Valiutos rizika Currency risk — vienu metu vienos valiutos pardavimas ir kitos pirkimas.

Svyruojanti marža variation margin — lėšos, kurias brokerio nurodymu klientas turi pervesti kaip garantiją. Šis terminas paprastai naudojamas papildomoms lėšoms, kuria klientas turi įnešti dėl nepalankaus rinkos judėjimo.

Pasverti slankieji vidurkiai Weighted moving average — slankieji vidurkiai, kurios apskaičiuojant kiekvienai kainos reikšmei suteikiamas svoris. Paprastai pačiam paskutiniam rodikliui suteikiamas didelis svoris. Nebiržinė rinka over the counter — OTC — terminas naudojamas apibūdinti sandorius, sudaromus ne biržoje.

Vienos dienos periodas Intra-day — bet koks laiko periodas, trumpesnis už valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo. Vienos valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo prekiautojas.

Day trader — rinkos dalyvis, kuris rinkoje atidaro ir uždaro pozicijas biržos sesijos metu ir nepalieka atidarytų pozicijų tarp sesijų. Elioto bangų analizė Elliott Wave Analysis — finansinių rinkų techninės analizės metodas, paremtas Elioto bangų teorija. Skaičiuojamoji valiuta Counter currency — antra valiuta poroje.

Priešpriešinis valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo offsetting transaction — sandoris, kuriuo siekiama pašalinti arba sumažinti dalį arba visą rinkos riziką atidarytai pozicijai. Prekybos laikas, prekybos sesija — laiko intervalas, kurio metu vykdoma prekyba pagal konkretų kontrakto tipą. Sąskaitos išrašas Statement Account — dokumentas tvirta arba elektroninė kopijakuriame yra duomenys apie Kliento įvykdytas operacijas ir sąskaitos būklę už tam tikrą periodą.

Grafikas Chart — grafinis nustatyto finansinio aktyvo kainos kurso pokyčio vaizdavimas. Atsiskaitymo data Value date — data, kurią finansinio sandorio pusės sutaria įvykdyti savo įsipareigojimus, t. Sandorio data Transaction date — sandorio įvykdymo data. Dviguba viršūnė Double top — toks kainų judėjimas, kai kainos dukart pakyla iki dviejų vienodų maksimumų.

Dvigubas dugnas Double bottom — paprastai oficialus tyčia pervertinant, valiutos keitimo kurso mažinimas vykdomas valstybinių valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo. Dvipusė kotiruotė keitimas Two-way price — Forex valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo dviejų kainų nustatymas valiutai: valiutos pirkimo ir pardavimo kainos. Devalvacija Devaluation dvejetainiai variantai, uždirbantys strategijos vaizdo įrašą dažniausiai oficialus valiutos keitimo kurso mažinimas tyčia pervertinant, vykdomas valstybinių organų.

Depozitas Deposit — lėšos, perkeltos į Kliento sąskaitą. Derivatyvas Brokerių sukčiavimai — kontraktas, kurio kaina keičiasi kartu su surišto ar bazinio vertybinio popieriaus, fjūčerso ar kito fizinio instrumento kaina.

Labiausiai paplitęs instrumentas — opcionas.

Jeigu pagal finansų įstaigos nustatytas rizikos vertinimo ir valdymo procedūras nustatoma maža pinigų plovimo ir ar teroristų finansavimo rizika, finansų įstaigos, atidarydamos sąskaitą, gali pradėti dalykinius santykius su klientu nepatikrinusios jo tapatybės, jeigu yra gavusios šio įstatymo valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose, 10 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 2 dalyje nustatytus duomenis ir jeigu užtikrina, kad tokioje sąskaitoje piniginės operacijos nebus vykdomos iki kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo proceso pabaigos ir kad kliento ir naudos gavėjo tapatybė galutinai bus nustatyta ne vėliau kaip per vieną mėnesį po sąskaitos atidarymo. Visais atvejais kliento ir naudos gavėjo tapatybė turi būti nustatoma prieš piniginės operacijos atlikimą. Finansų įstaigos taip pat privalo nustatyti vidaus politiką ir vidaus kontrolės procedūras, susijusias su rizikos, atsirandančios dėl sąskaitų atidarymo galutinai nenustačius kliento ir naudos gavėjo tapatybės, valdymu. Visais šio straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais išmokos gavėjo tapatybė turi būti patikrinama, o jeigu nebuvo nustatyta, nustatoma, išmokant išmokas arba išmokos gavėjui pareiškus norą pasinaudoti draudimo liudijime numatytomis teisėmis gauti išmoką.

Deficitas deficit — neigiamas mokėjimo balansas. Diapazonas Range — atstumas tarp aukščiausios ir žemiausios kainos per duotąją sesiją. Divergencija Divergence — dispersija — situacija, kurioje du ar daugiau indeksų grafikų duoda sklaidą su kainų grafiku. Ilga pozicija Long position — prekybos pozicija, kurios pelnas auga augant rinkos kainai. Dienos įsakymas End of day order — EOD — įsakymas pirkti parduoti valiutą už nustatytą kainą dienos prekybos metu. Euras Euro — vieninga Europos valiuta, įvesta metais ir pakeičianti daugumos Europos šalių, įeinančių į Europos Sąjungą, nacionalines valiutas.

Kainų atotrūkio užpildymas Filling in the gap — procesas kainų vakuumo užpildymui, kuris atsirado dėl kainų atotrūkio.

Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas.

Apsauginis stop-įsakymas Valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo stop — įsakymas, kuriuo pagal treiderio nustatytą kainą automatiškai uždaromas sandėris. Santykinės jėgos indeksas Relative Strength Index — kiekybinis rodiklis, rodantis uždarymo kainų augimo santykį su kainų mažėjimu per tam tikrą laiko tarpą.

Išplėtotas U. Techninių indikatorių signalų pagrindu priimami sprendimai dėl to, kada atidaryti ar uždaryti poziciją. Intervencija Intervention — centrinio banko aktyvus kišimasis į rinką, siekiant pakeisti tam tikros valiutos kursą.

Infliacija Inflation — ekonomikos būklė, kai vartojimo prekių kainos auga, o vartotojų perkamoji galia mažėja. Pradinė marža Initial margin — užstatas, rinkos dalyvių įnešamas pozicijos atidarymui.

Marža skirta garantuoti įsipareigojimų vykdymą. Kivi Kiwi — Naujosios Zelandijos dolerio pavadinimas treiderių žargonu.

Sąskaitos atidarymas

Kliringas, Atsiskaitymas Clearing — sandorio savitarpio atsiskaitymų užbaigimas. Komisija Commission — komisinis atlygis, kurį ima brokeris ar kitas tarpininkas už Kliento vardu vykdomą operaciją.

Kontraktas Contract — standartų priimta sandorio visuma. Trumpoji pozicija Short position — pozicija, kurios pelnas auga mažėjant rinkos kainai.

Kai atidarant poziciją rinkos dalyvis parduoda bazinę valiutos porą, sakoma, kad jis užima trumpąją poziciją. Korekcija, Korekcijos periodas Retracement, Correction — priešingas kainų judėjimas arba kainos atsitraukimas nuo buvusio maksimumo ar minimumo, išreikštas procentais. Kotiruotė Quote, Quotation — nurodoma rinkos kaina. Žiedinis sandėris Round trip — vienodo valiutos kiekio valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo, o paskui pardavimas arba atvirkščiai pardavimas — paskui pirkimas.

Pardavimų kulminacija Selling climax — staigus rinkos kritimas po ilgo kainų mažėjimo periodo su sąlyga, kad po tokio kritimo rinka pasisuka žemyn. Kursas Rate — vienos valiutos kaina, išreikšta kitos valiutos vienetais. Likvidacija Liquidation — esamos pozicijos uždarymas įvykdant priešingą sandorį.

Likvidumas Liquidity — rinkos stabilumo charakteristika. Rinka skaitoma likvidi, jei įvykdytas joje stambus sandoris stipriai neveikia kainų pokyčio. Ribinis nurodymas Valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo order — nurodymas pirkti ar parduoti valiutą už nustatytą kainą arba geresnę kainą. Stulpelinė diagrama Bar chart — kainų grafiko tipas, kurio kiekvienas elementas parodo keturias pagrindines kainas: kainos maksimumas ir minimumas, kurių pagrindu vaizduojama vertikali riba, o taip pat atidarymo ir uždarymo kainos, kurios pažymimos atitinkamai iš kairės ir dešinės nuo vertikalios ribos.

Krypties linija Trendline — linija kainų grafike, jungianti augančius arba mažėjančius maksimumus. Lotas Lot — sandorio dydis ir mato vienetas. Sandorio dydis išreiškiamas sveiku arba trupmeniniu lotų skaičiumi. Klaidingas prasilaužimas False breakout — trumpalaikis finansinio aktyvo kainų kurso judėjimas per tam tikrą sąlyginę ribą buvusi viršūnė ar dugnas, konsolidacijos lygiso paskui grįžimas į priešingą pusę. Marža Margin — būtina priemonių apimtis, įnešta rinkos dalyvio prekybos operacijoms vykdyti.

  • Сьюзан окаменела.
  • Prekybos centrų technologija
  • Išankstinio pasirinkimo skirtumas
  • Forex žodynas | Forex
  • ​CFD ir Forex Brokeriai - Koks Geriausias m. Pasirinkimas?
  • Sąskaitos atidarymas - Swedbank

Maržinė prekyba Margin trading — Kliento vykdomos prekybos operacijos finansų rinkose, naudojant maržinę sąskaitą, atidarytą pas brokerį margin account. Vertybinių popierių pirkimo operaciją su maržine sąskaita sudaro tai, kad klientas dalį sandorio apmoka savo piniginėmis lėšomis įneša garantiją — margino likusiai sumai brokeris suteikia kreditą su kreditiniu svertu.

Rinkos formuotojas Market maker — stambūs bankai ir finansinės kompanijos, nustatančios esamą valiutos kursą dėl savo operacijų reikšmingos dalies bendroje rinkoje. Lokys Bear valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo rinkos dalyvis, manantis, kad tam tikro finansinio instrumento kaina mažės ir vykdantis atitinkamą prekybinę operaciją.

Lokių rinka Bear market — rinka, išsiskirianti palaipsniui mažėjančiomis kainomis per tam tikrą laiko periodą. Tarpbankinė norma Interbank rates — valiutų kainos atžvilgiu viena su kita, skelbiamos tarp stambiųjų bankų.

kur galite užsidirbti pinigų atidaryti kiaušinius darbas internete uždirbant pasyvaus laivo namų darbus

Priemoka premium — skirtumas valiutos rinkoje, kurio dydžiu išankstinė forward arba fjūčerinė future kaina viršija spotinę spot kainą. Paskyrimas accrual — proporcinis premijos priskyrimas arba surinkimas išankstiniams valiutos sandoriams, kurie turi tiesioginį ryšį su depozitinių mainų sandoriais žr.

Būtinoji marža Necessary Margin — tai suprantama kaip lėšų suma, reikalinga bet kurio finansinio produkto pozicijos atidarymui ir atidarytos pozicijos palaikymui. Tampa realizuotu pelnu nuostoliu cryptocurrency kas tai yra paprastais žodžiais video, kai uždaroma pozicija. Neto pozicija, tuščia pozicija Net position — parduotos nupirktos valiutos kiekis, neuždarytas priešingais sandoriais.

Nemažėjanti tendencija Downtrend — finansinio aktyvo laipsninis kainų kurso mažėjimas tam tikrame laiko periode. Aprūpinimas Collateral — aktyvios lėšos, tarnaujančios kaip garantija įsipareigojimams vykdyti.

Forex prekybos indikatoriai, strategijos ir FX brokeriai

Nuvertėjimas, sumažėjimas Depreciation — sumažėjimas, valiutos kurso kritimas dėl rinkos procesų. Stagnacijos sritis arba juosta Congestion zone or prekybos algoritmai — maži kainų svyravimai siauros horizontalios juostos ribose.

Apsisukimas Turnover — visų įvykdytų sandorių atsipirkimo kaina, išreikšta pinigais, už nagrinėjamąjį laiko periodą. Pirmaujantys Pagrindiniai rodikliai Leading indicators — duomenys, pagal statistiką prognozuojantys rinkos ir ekonomikos elgesį. Nurodymas Order — Kliento nurodymas uždaryti arba atidaryti pasirinkto finansinio instrumento nustatyto dydžio poziciją. Osciliatoriui pasiekus maksimalią reikšmę, rinka būna perpirkimo būklėje, minimalią — perpardavimo būklėje.

Valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo Rebound — rinkos kainų judėjimo krypties pasikeitimas po to, kai ilgalaikė jų augimo ar kritimo tendencija privedė prie to, kad rinkos dalyviai laiko susidariusius kainų lygius per daug aukštais ar žemais. Ilgos pozicijos atidarymas Going long — finansinio aktyvo pirkimas akcijų, prekių ar valiutos su tikslu investuoti arba spekuliuoti.

Trumpos pozicijos atidarymas Going short — finansinio aktyvo pardavimas akcijų, prekių ar valiutos su tikslu investuoti arba spekuliuoti. Pozicijos nebuvimas Square —atidarytos treiderio pozicijos nebuvimas, laikantis nupirktų ir parduotų prekių ar valiutų apimčių lygybės. Valiutos pora Currency pair — dvi valiutos kotiruotėje keitimo rinkoje. Perpirkimas Overbought — rinkos situacija po staigaus kilimo, kurios metu galimas koreguojančio kritimo vykdymas. Pozicijos perkėlimas Roll-over, Overnight — valiutos keitimo pozicijos perkėlimo kitai dienai procesas.

Revalvacija Revaluation — valiutos kurso augimas dėl Centrinio banko veiksmų. Perpardavimas Oversold — rinkos situacija po staigaus kritimo, kurios metu galimas koreguojančio kilimo vykdymas. Susikirtimas Crossover — rinkos indikatorių susikirtimas iš apačios į viršų, arba iš viršaus į apačią.

Pipsai žarg. Plaukiojantis pelnas arba nuostolis Floating profit or the loss — galimas atidarytos pozicijos pelnas arba nuostolis prie esamo kurso.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Parama Support — kainų lygis, kuriam esant aktyvūs pirkimai gali pristabdyti tendenciją arba apsukti ją link didėjimo. Patvirtinimas Confirmation — žodinis, rašytinis ar elektroninis patvirtinimas dėl atlikto sandorio. Pozicija Position — bendras vienos šalies valiutos kiekis, įsigytas arba buvęs rinkos dalyvio nuosavybe. Politinė rizika political risk —nepalankaus poveikio treiderio pozicijai rinkoje tikimybė dėl valstybės politikos pasikeitimo.

Fibonači seka Fibonacci Sequence — skaičių seka, gauta italų matematiko Leonardo Fibonači. Skaičių duomenys plačiai vartojami techninėje analizėje norint nustatyti įvairių kainų lygius. Pristatymas Delivery — toks sandėris Forex rinkoje, kurio metu vyksta realios prekės ar valiutos perdavimas pardavėjo pirkėjui.

Pelnas Profit — prekybos sandėrio pajamų viršijimas virš jo išlaidų.

Nepažįstamasis asmuo paprašė jūsų atidaryti sąskaitą?

Įsakymas, galiojantis iki atšaukimo GTC — įsakymas pirkti arba parduoti už nurodytą kainą. Lieka galiojantis iki atšaukimo arba įvykdymo. Įsakymas, atšaukiantis kitą įsakymą GTC — tai iš esmės du įsakymai, įvykdžius bent vieną, antrasis automatiškai anuliuojamas.

Prasilaužimas, pramušimas Breakout — palaikymo ar pasipriešinimo lygio susikirtimas. Prognozė Forecast — būsimos tendencijos įvertinimas, naudojant prieinamos informacijos tyrimus ir analizę. Paprastas slenkantis vidurkis Simple moving average — vidutinė kainų reikšmė per tam tikrą periodą, iš kurio atimami patys seniausi duomenys, kai gaunami nauji.

valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo

Pipsas Pip, point, tick — minimalus valiutos kainos pokyčio dydis. Paprastai tai antrasis arba ketvirtasis dešimtainis ženklas po kablelio, tai yra atitinkamai 0,01 arba 0, Kontrakto dydis Contract Size — prekyba vykdoma kontraktais, turinčiais standartinį dydį. Spraga Gap — situacija, kada finansinio aktyvo kaina atidarant prekybos sesiją skiriasi valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo kainos, užfiksuotos uždarant prieš tai buvusią sesiją; tuo metu atsiranda neužpildytas kainų diapazonas.

Ralis Rally — veržlus kainų kursų augimas finansų rinkose. Reakcija Reaction valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo kainų kursų valiutos išėmimas iš brokerio sąskaitos atidarymo prieš viešpataujančią tendenciją finansų rinkoje. Rizika Risk — polinkis pokyčiui, kurio tikimybė nežinoma. Dažniausiai vartojama neigiama prasme, norint pažymėti nepalankių pokyčių atėjimo tikimybę. Augimas Appreciation — vienos ar kitos valiutos paklausos didėjimas rinkoje ir, tokiu būdu, jos pozicijos įtvirtinimas.

Svisi Swissy — dilerių žargonu taip vadinamas Šveicarijos frankas. Laisvos lėšos Cleared funds — lėšos, skirtomis sandorių sudarymui, kuriomis disponuoja rinkos dalyvis. Svopas Swap — pirkimas ir pardavimas vienu metu to pačio kiekio nustatytos vliutos kiekio su skirtingomis keitimo datomis. Apsigręžimo sesija Reversal session — sesija, kurios proceso metu pasiekiamas naujas kainų minimumas, o uždarymo sesijos kaina tuo metu yra aukštesnė už paskutinės sesijos uždarymo kainas. Ir atvirkščiai — pasiekiamas naujas kainų maksimumas, 3 žvakių 60 variantų sesijos uždarymo kaina yra žemesnė, nei paskutinės sesijos.

Mažėjančio kainų diapazono sesija Inside session — sesija, kurios metu kainos svyruoja siauresniame kainų diapazone, nei paskutinės sesijos kainų diapazonas.

GARSIAI! Valius Klimavičius – apie hiphopą, debiutinį „Willie Valo“ albumą ir NT brokerio darbą

Pasipriešinimas Resistance — kainos lygis, kuriam esant, Jūsų nuomone gali įvykti pardavimas. Neatidėliotinas valiutos keitimo sandoris Spot — sandoris, kuris vykdomas nedelsiant, tačiau pinigų perdavimas paprastai įvyksta po dviejų dienų nuo minėto sandorio sudarymo.

Neatidėliotina valiutos keitimo sandorio kaina Spot price — esama rinkos kaina.